ข่าวสังคม » สร้างแท็งเก็บน้ำต้านภัยแล้ง

สร้างแท็งเก็บน้ำต้านภัยแล้ง

23 พฤษภาคม 2019
1332   0

สามัคคีคือพลัง นำโดย นายบุญศรี ยาวิชัย อดีตผู้ใหญ่บ้าน บ้านพลูทอง ม.11 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย สท.วิชัย พนมธิติกุล และพี่น้องชาวบ้านทุกๆท่าน ด้วยการร่วมแรงกาย แรงใจ พร้อมทั้งทุนทรัพย์ จำนวนเงิน 250,000 บาท ที่นำมาช่วยกันสร้างแท็งเก็บน้ำต้านภัยแล้งของหมู่บ้าน ทางคณะกรรมการหมู่ขอคุณพี่น้องทุกๆท่านที่ให้ความร่วมมือจนสำเร็จไปด้วยดี