ข่าว มร. ชร. » แจก N95 กว่า 6,000 ชิ้น

แจก N95 กว่า 6,000 ชิ้น

21 พฤษภาคม 2019
1449   0

ผศ.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการ มร.ชร. พร้อมด้วย ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง สุรินา บุญทิศ อ.ดร.อรวรรณ วรรณชีวิน และ อ.ดร.วิภาวรรณ ปุ๊คำปวง เดินทางไปยัง เทศบาล ต.แม่สาย เมื่อ 11 เม.ย. 62 เพื่อเข้าร่วมแจกหน้ากาก N95 จำนวนกว่า 6,000 ชิ้น ที่ได้รวบรวม ณ จุดรับบริจาค มร.ชร. ในนามเครือข่ายกลุ่ม Chiang Rai Fights Smog ทั้งนี้ อาจารย์ทั้ง 3 ได้ร่วมประชุมถอดบทเรียนปัญหาหมอกควันร่วมกันกับ กลุ่มฯและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อระดมความคิดแก้ปัญหาพร้อมจัดทำเอกสารเสนอประชาคมอาเซียนต่อไป