ข่าว มร. ชร. » ศิษย์เก่า GIS มีงานทุกคน

ศิษย์เก่า GIS มีงานทุกคน

21 พฤษภาคม 2019
1029   0

อ.ดร.วรรณะ รัตนพงษ์ อดีตคณบดีฯสังคมศาสตร์ มร.ชร. พร้อมด้วย ผศ.สุรพล เวียงนนท์ (อ.เก่า) ผศ.ดร.กมลกาญจน์ อ่ำบัว (อ.เก่า) และ ผศ.ดร.รณิดา ปิงเมือง อ.เพ็ชรสวัสดิ์ กันคำ อ.ทศพล คชสาร (ปธ.โปรแกรม) ดร.ศศิพัชร์ เมฆรา อ.ในโปรแกรมฯ ร่วมแสดงยินดีและอวยพรแก่ ตัวแทน “ศิษย์เก่า GIS” (เอกระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) หลายรุ่นที่มารดน้ำดำหัวอาจารย์ เมื่อ 5 เม.ย.ที่สำนักวิชาฯ ต่างคนมีงานทำที่ตรงสายงานที่เรียน ตามองค์กรต่างๆทั้งส่วนราชการและเอกชนในโอกาสนี้ ผศ.ดร.กมลกาญจน์ ยังมอบเงินทุนจำนวนหนึ่ง แก่โปรแกรมฯด้วย