ข่าวเทศบาล » พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2562

พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2562

21 พฤษภาคม 2019
894   0

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สูงอายุดีเด่น และผู้สูงอายุจิตอาสาดีเด่น เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย ตลอดจนเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย ที่ทำคุณประโยชน์แก่ชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลัง และได้รดน้ำขอพรจากตัวแทนผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดเชียงราย