ข่าวเทศบาล » เทศบาลนครเชียงรายจัดกิจกรรมรดน้ำขอพร

เทศบาลนครเชียงรายจัดกิจกรรมรดน้ำขอพร

21 พฤษภาคม 2019
903   0

เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรจาก นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มีนายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย  คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ตัวแทนพนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ผู้นำชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกันรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการ แสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ และแสดงถึงความสามัคคีของข้าราชการและประชาชน รวมถึงเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย  ณ อาคารสำนักงานเทศบาลนครเชียงราย  จ.เชียงราย