ข่าวสังคม » เปิดโครงการ น้ำใจจากชาวเหมือง เติมสายน้ำสู่ชุมชน

เปิดโครงการ น้ำใจจากชาวเหมือง เติมสายน้ำสู่ชุมชน

20 พฤษภาคม 2019
1232   0

ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา ประธาน บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เปิดโครงการ น้ำใจจากชาวเหมือง เติมสายน้ำสู่ชุมชน ณ โรงโม่หิน บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด โดยมีนายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี

โครงการ “น้ำใจจากชาวเหมือง เติมสายน้ำสู่ชุมชน” เป็นหนึ่งในหลายๆโครงการที่บริษัทฯได้ดำเนินการช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลผางาม จำนวน 15 หมู่บ้านในรูปแบบของโครงการ “บวร” ซึ่งประกอบด้วยบ้านคือประชาชนในพื้นที่ วัดคือพระสงฆ์ทุกวัดในตำบล และโรงเรียนคืคณะครูอาจารย์และนักเรียนทุกโรงเรียนในตำบล ซึ่งรวมกับท่านนายอำเภอ ท่านผู้กำกับการตำรวจภูธรเวียงชัย ร่วมมือกันจัดกิจกรรมให้ความช่วยเหลือทุกๆด้านให้แก่พี่น้องประชาชนในตำบลผางามทุกปีตลอดมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี โดยมี บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ร่วมเป็นหนึ่งในคณะ “บวร” รับผิดชอบด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านการช่วยก่อสร้างและจัดหางบประมาณมาสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่โครงการ “บวร” ดำเนินการ