ข่าวสังคม » ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เคลื่อนที่ ณ อำเภอแม่สาย

ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เคลื่อนที่ ณ อำเภอแม่สาย

20 พฤษภาคม 2019
1086   0

กิ่งกาชาดอำเภอแม่สายนำโดยนางชนิดา คุณาคำ นายกกิ่งกาชาดฯ และ เหล่ากาชาดจังเหวัดเชียงราย ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ​ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เคลื่อนที่ ณ อำเภอแม่สาย  มีผู้บริจาค 148 ราย ได้โลหิต 59,000 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 12 ราย อวัยวะ 11 ราย และบริจาคร่างกายให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ราย