คอลัมน์ » “ชีวิตเดินทาง” ฉบับ เดือนพฤษภาคม 2562

“ชีวิตเดินทาง” ฉบับ เดือนพฤษภาคม 2562

20 พฤษภาคม 2019
1461   0

“ชีวิตเดินทาง” ฉบับ เดือนพฤษภาคม 2562

เป็นสัจธรรมของมวลมนุษย์ที่เรานั้นต่างเสาะแสงงหาความสุขสมหวังในชีวิต แม้บางครั้งชีวิตอาจจะพบกับความขมขื่น หรือบางคราวชีวิตอาจจะไปด้วยความราบรื่น อย่างไร?ก็ตาม ตราบเท่าที่ลมหายใจยังมี “ชีวิตยังคงต้องเดินทาง” กันต่อไป… “ชีวิตเดินทาง” กับผม เล็ก สารคาม พร้อมข่าวสารสาระสองแผ่นดิน เชียงใหม่ – เชียงราย พบกันในเดือน พฤษภาคม 2562 หลังจากพี่น้องชาวไทยทั่วทั้งประเทศได้ร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามใน “เทศกาลสงกรานต์” หรือ “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” จากเดือนที่ร้อนที่สุดในรอบปี…แต่ชุ่มเย็น ด้วยการเล่นน้ำสงกรานต์ เป็นภูมิปัญญา หรือกุสโลบายของบรรพบุรุษย์ ที่ทำให้ร้อนแต่ชุ่มเย็นลงได้ หรือจะเรียกว่าเป็น “เทศกาลครอบครัว” ก็ไม่ผิด เพราะญาติมิตรพี่น้องที่อยู่ใกล้ไกล จะด้วยภารกิจการงาน หรืออพยพย้ายครอบครัว เมื่อถึงฤดูกาล หรือเทศกาลสงกรานต์ ต่างพร้อมใจกันกลับภูมิลำเนาอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ได้ร่วมกันสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง รดน้ำดำหัวบรรพบุรุษ ปู่ย่า ตายาย บิดามารดา ผู้บังคับบัญชา ผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ และประการสำคัญ ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกมาเยี่ยมเยือน โดยเฉพาะภาคเหนือ มาร่วมป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยจารีตประเพณี ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย การละเล่นพื้นเมือง ดนตรี และรวมถึงการเล่นน้ำ(สาดน้ำ) ด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตรไมตรี สร้างความผูกพันธุ์ไม่รู้ลืม **** มาถึงเดือนพฤษภาคม เดือนนี้ที่เป็นเดือนแห่งมหามงคล ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ถวายพระอิสริยยศ แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระนามใหม่ของพระองค์คือ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ออกเสียงว่า พระ – บาท – สม – เด็จ – พระ – ปอ – ระ – เมน – ทะ – ระ – รา – มา – ธิ – บอ – ดี – ศรี – สิน – ทร – มะ – หา – วะ – ชิ – รา – ลง – กรณ – พระ – วะ – ชิ – ระ – เกล้า – เจ้า – อยู่ – หัว **** สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราชหฤทัยห่วงใยราษฎรที่ประสพความเดือดร้อนจากวาตภัยในภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานช่วยเหลือราษฎร พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสพวาตภัยในพื้นที่อำเภอหางดง จำนวน 700 ชุด และพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จำนวน 1,000 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น สร้างความปิติยินดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นายอำเภอหางดง และนายอำเภอสันป่าตอง ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสรับสั่ง พร้อมของพระราชทานฯ พร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอาหารกลางวันแก่ราษฎรที่เดินทางมารับสิ่งของพระราชทาน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 **** 12 เมษายน 2562 ที่บริเวณพระอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมืองเชียงใหม่ ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 69 รูป เนื่องในวันครบรอบ 723 ปี การก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ และพิธียอสวยไหว้สาพญามังราย โดยถือว่าวันนี้เป็นวันสถาปนาเมืองเชียงใหม่ ภายในงานมีการจัดขบวนแห่ตามแบบวัฒนธรรมล้านนา ประกอบด้วยขันดอก เครื่องสักการะแบบล้านนา การตีกลองพร้อมด้วยช่างฟ้อนกว่า 300 คน ร่วมกันเดินเป็นขบวน จากบริเวณประตูช้างเผือก เข้ามายังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เพื่อร่วมกันประกอบพิธียอสวยไหว้สาพญามังราย นครเชียงใหม่ สร้างขึ้นโดย พญามังรายมหาราช พร้อมด้วยอำมาตย์ทวยราษฎร์ ซึ่งมีพ่อขุนรามคำแหงมหาราช แห่งนครสุโขทัย และ พญางำเมือง แห่งนครพะเยา ผู้เป็นปิยสหาย สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 1839 และขนานนามว่า “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” เป็นราชธานีแห่งอาณาจักรล้านนา เป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมอันเก่าแก่ มาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 723 ปี **** 25 เมษายน 2562 ณ บริเวณพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่ และกล้าหาญ ในอดีตพระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพของไทย และทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติ จนทำให้มีประเทศไทยตราบจนทุกวันนี้ ได้จัดให้มีพิธีวางพวงมาลาเป็นประจำทุกปี เพื่อถวายความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ โดยมีเจ้านายฝ่ายเหนือ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก พระสถูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประชาชนเมืองงาย ประชาชนชาวเชียงใหม่ ได้ร่วมกันสร้างขึ้น เมื่อปีพุทธศักราช 2508 ในบริเวณที่เชื่อว่าเป็นเส้นทางที่พระองค์กรีฑาทัพและเป็นที่พักแรม ก่อนที่จะเข้าทำศึกกับพระเจ้าอังวะ เมื่อปีมะเส็ง พุทธศักราช 2148 **** 23 เมษายน 2562 ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมสรงน้ำ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคูเมืองเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง เพื่อแสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาคุณ อันเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา โดยเริ่มจาก อนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ พระองค์ที่ 1 จากนั้นเดินทางไปสรงน้ำแด่วีรชนแห่งล้านนาที่พระเจดีย์ขาว ศาลหลักเมืองเชียงใหม่ ณ แจ่งศรีภูมิ หอหลวงพญามังราย สถานที่ซึ่งเป็นที่สวรรณคต ต่อไปที่พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ประตูชัย ที่ประตูช้างเผือก สักการะเจ้าพ่อคำแดงที่ศาลคู่เมืองเชียงใหม่ สรงน้ำอนุสาวรีย์ช้างเผือก ชื่อพญาปราบเมืองมาร เมืองยักษ์ แลพญาปราบจักรวาล และสรงน้ำที่อนุสาวรีย์ สิงห์ดุ และสิงห์ด่าน ต่อไปยังพระอนุสาวรีย์ รัชดาลที่ 5 หน้าศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดเชียงใหม่ การสักการะและสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ถือเป็นจารีตประเพณีที่มีความงดงามเป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน **** 30 เมษายน พ.ศ.2478 วันประวัติศาสตร์ เปิดเส้นทางขึ้นดอยสุเทพ ซึ่งครูบาศรีวิชัย ได้นำศรัทธาประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมแรงร่วมใจร่วมกันสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ โดยพลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 9 ลงจอบแรก ณ เชิงเอยสุเทพ ที่เป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย แปดสิบกว่าปีในความทรงจำที่ชาวเชียงใหม่น้อมรำลึกถึงพระคุณของครูบาเจ้าศรีวิชัย ได้จัดให้มีงาน “ตามรอยครูบา” เช้ามืดวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 07.09 น. โดยมีศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานนั่งรถโบราณนำขึ้นดอยสุเทพ ตามรอยครูบา ซึ่งมีชมรมรถโบราณล้านนา โดยเกียรติศักดิ์ สิงห์ครา ประธานชมรมฯ นำสมาชิกร่วมขบรมฯตามรถท่านผู้ว่าฯ เป็นการแห่ “ครูบาขึ้นดอย” สำหรับช่วงค่ำได้รวมกันที่บ้านรัชดาพาเพลิน ย่านพืชสวนโลก เพื่อร่วมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในชมรมฯ “ป๋าเล็ก” สุรศักดิ์ เหมาะประสิทธิ์ อดีตประธานชมรมผู้เริ่มก่อตั้ง “ชมรมรถโบราณล้านนา” **** คุณฟ้า พรหมพร เอี่ยมจิตเมตตา กรรมการบริหารสนามกอล์ฟ “กัซซันเลกาซี่” บ้านธิ ที่เปี่ยมด้วยจิตการกุศล ทำบุญอย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วยกัลยาณมิตรสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ ในการหล่อพระประธาน พระพุทธมหาจักรพรรดิ ประดิษฐานในพระอุโบสถ (กำลังสร้าง) วัดช่างเพี้ยน อยู่ติดกับสนามกอล์ฟ ขนาดหน้าตักกว้าง 50 นิ้ว สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ขออนุโมทนา สาธุ **** คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการอัลตร้าซาวด์ สำหรับหลักสูตรการเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษาต่อทางการแพทย์ชั้นสูงแห่งแรกในเอเชียจะวันออกเฉียงใต้ โดยสแกนได้อย่างรวดเร็ว ทั้งระบบหัวใจ ปอด และช่องท้อง สามารถทราบรายละเอียดได้ ภายใน 10 นาที เข้าถึงการรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกล ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคาราชนคนินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 **** กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ มอบของบริจาคสนับสนุนการจัดการแก้ไขปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ ณ อาคาร SMEs ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **** พาณิชย์จังหวัดลำพูน เผยว่า กระทรวงพาณิชย์ จับมือกับกรมบัญชีกลาง ธนาคารกรุงไทย ขยายเวลารับสมัครร้านค้าใช้แอปพลิเคชั่น “ถุงเงินประชารัฐ” แบบ One Stop Service ตั้งเป้าเพิ่ม 1 แสนร้านค้า เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกให้ผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามนโยบายรัฐบาล **** ข่าวสารสาระ งานท่องเที่ยว หรือสนใจประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจการ ประสานได้ที่ โทร. 094 – 8524156 สวัสดีครับ  เล็ก สารคามเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า