ข่าวเทศบาล » พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU) ระหว่างเทศบาลนครเชียงราย กับโรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (AUA)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU) ระหว่างเทศบาลนครเชียงราย กับโรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (AUA)

7 พฤศจิกายน 2023
93   0

โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ลงนามความร่วมมือกับ นายเอกพงษ์ ณ ระนอง ผู้อำนวยการ บริหารโรงเรียนสถานสอนภาษา (AUA) กล่าวแสดงความพร้อมและยินดีในการลงนามความร่วมมือ โดยมีผู้บริหาร ประเทศเทศบาลนครเชียงราย ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียน เทศบาลนครเชียงราย และผู้อำนวยการ กองฯ เทศบาลนครเชียงราย เป็นตัวแทนฝ่ายเทศบาลนครเชียงราย

พร้อมด้วย หม่อมหลวง ฐนิสา เธเรซ่า ชุมพล ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ นายวันชนะ มั่นจงดี ผู้จัดการฝ่ายการขาย Mr.Andrew Leonard ผู้จัดการสาขาเชียงราย ร่วมในพิธีลงนาม ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย