ข่าวเทศบาล » นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบบ้านผู้ด้อยโอกาส ในชุมชนดอยสะเก็น

นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบบ้านผู้ด้อยโอกาส ในชุมชนดอยสะเก็น

6 พฤศจิกายน 2023
44   0

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ผู้อำนวยการ  และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ เจ้าหน้าที่อสม. มอบบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม (ปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาบ้าน ระบบไฟฟ้า) และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับครอบครัวนางแหว้น อินจันทร์ ชุมชนดอยสะเก็น ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย พร้อมปรับปรุงสภาพแวดล้อม สำหรับที่พักอาศัย