ข่าวเทศบาล » นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร International

นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร International

6 พฤศจิกายน 2023
40   0

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 นวัตกรรมการจัดการศึกษา ที่นำมาใช้เป็นมาตรการในการยกระดับการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นส.ระดับศิลป์ บุดดี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร International กับ ผศ.ดร. นพดล กองศิลป์ ผอ.รร.สาธิต ม.ศว.ประสานมิตร ฝ่ายประถม พร้อมด้วย ผศ.ดร.สมเกียรติ วรรณเฉลิม และ ผศ.ดร.จุลศักดิ์ สุขสบาย รองฯฝ่ายวิชาการ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)