ข่าวเทศบาล » ประชุมผู้ประกอบการค้าหมู พร้อมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ยกระดับยกมาตรความปลอดภัย

ประชุมผู้ประกอบการค้าหมู พร้อมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ยกระดับยกมาตรความปลอดภัย

6 พฤศจิกายน 2023
31   0

นางบังอร มะลิดิน รองนายกฯ พ.จ.อ ภูมิรพี ทวีกสิกรรม รองปลัดเทศบาลนครเชียงรายและเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้ประกอบการค้าหมู หารือแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้เป็นตามระเบียบกฎหมาย พรบ. โดย นายนิคม ดอกสลิด ปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย นายสัตวแพทย์ ภาณุพัฒน์ ราชคมน์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการสำนักงานปศุสัตว์ เชียงรายได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์  และเน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคสุกรอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะระบบความปลอดภัยทางชีวภาพของโรงฆ่าสัตว์ ในช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อสุขภาพและภูมิคุ้มกันของสุกร ทั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ประกอบการค้าหมูและผู้ที่เกี่ยวข้อง