ข่าวเทศบาล » โครงการสนามเด็กเล่น สร้างปัญญาพื้นที่ตัวอย่างความสำเร็จกระทรวงมหาดไทย

โครงการสนามเด็กเล่น สร้างปัญญาพื้นที่ตัวอย่างความสำเร็จกระทรวงมหาดไทย

6 พฤศจิกายน 2023
29   0

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมนายเจตณรงค์  อินกัน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย นายสุกรรณ์  คำภู ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ได้เข้าร่วมการนำเสนอโครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ในงาน Sustainability Expo 2023 กิจกรรม Live action พื้นที่ตัวอย่างความสำเร็จ ของกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายมงคล ใบแสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้การต้อนรับและนำเสนอการจัดกิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนรู้โดยใช้สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเป็นฐาน และได้เยี่ยมชมนิทรรศการการจัดการเรียนรู้แบบ Project Approach ของน้องๆระดับชั้นอนุบาล ณ สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่