ข่าวเทศบาล » เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม

6 พฤศจิกายน 2023
17   0

พ.จ.อ ภูมิรพี ทวีกสิกรรม รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำกก และทำความสะอาดโบราณสถาน ณ วัดฝั่งหมิ่น

เนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อร่วมกันแสดงออก ถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ความมีน้ำใจในสังคมไทย รวมถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการมุ่งทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม สังคม และความเป็นอยู่ในชุมชน ให้มีสภาพที่สะอาดน่าอยู่