ข่าวเทศบาล » เทศบาลนครเชียงราย ต้อนรับปลัดท่านใหม่

เทศบาลนครเชียงราย ต้อนรับปลัดท่านใหม่

6 พฤศจิกายน 2023
21   0

วันจันทร์ 16 ตุลาคม 2566 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย  นายปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย  พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงรายร่วมยินดีต้อนรับ พ.จ.อ.อัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ที่เข้ารับตำแหน่งปลัดเทศบาลนครเชียงราย และนางสุจิรา พุทธวีวรรณ เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

เทศบาลนครเชียงราย เป็นหนึ่งในเทศบาลนคร 30 แห่ง ของประเทศไทย เป็นเทศบาลนครที่จัดตั้งเป็นลำดับที่ 3 ของภาคเหนือ ถัดจากเทศบาลนครเชียงใหม่และเทศบาลนครลำปาง มีประชากรประมาณ 90,000 คน ทำให้เป็นเทศบาลนครที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ของภาคเหนือ