ข่าวหน้าหนึ่ง » เนื่องในวันคล้ายวันเกิด 14 ตุลาคม พาทีมงาน “เชียงรายนิวส์” กราบขอพรพระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส และประชุม ทีมงานเพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดงานครบรอบ 36 ปี

เนื่องในวันคล้ายวันเกิด 14 ตุลาคม พาทีมงาน “เชียงรายนิวส์” กราบขอพรพระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส และประชุม ทีมงานเพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดงานครบรอบ 36 ปี

14 ตุลาคม 2023
619   0

เนื่องในวันคล้ายวันเกิด 14 ตุลาคม ทุกปีที่ผ่านมา ได้รับเมตตาจากพระอาจารย์พบโชค จัดงานวันเกิดให้ แต่เนื่องด้วยปีนี้ พระอาจารย์พบโชค สุขภาพไม่แข็งแรงเหมือนเดิม จึงนำ ทีมงาน “เชียงรายนิวส์” มากราบขอพร พระอาจารย์พบโชค ตามที่ได้เคยปฏิบัติมาเป็นประจำทุกๆปี

และได้ถือโอกาสนี้ นัดทีมงานเชียงรายนิวส์ ประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานฉลองครบรอบ 36 ปี ซึ่งพร้อมกันนั้นก็ได้รับ การอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ณ ห้องประชุมฉำฉา โรงแรมเลอ เมอริเดียน รีสอร์ท เชียงราย

พร้อมกันนั้นขอขอบพระคุณ มิตรสหายและ ทุกๆท่านที่ได้กรุณาอวยพรวันเกิดให้แก่กระผม ทั้งทาง สื่อออนไลน์ และทาง Facebook มา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง