ข่าวเทศบาล » เทศบาลนครเชียงรายชวนทุกท่านมาดูแปลงเกษตรสาธิตปลอดภัยสมัยใหม่ โดยใช้นวัตกรรม App Smart Farm ที่ชุมชนป่างิ้ว

เทศบาลนครเชียงรายชวนทุกท่านมาดูแปลงเกษตรสาธิตปลอดภัยสมัยใหม่ โดยใช้นวัตกรรม App Smart Farm ที่ชุมชนป่างิ้ว

6 กันยายน 2023
14   0

เทศบาลนครเชียงราย นำโดยท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี ปลัดเทศบาลนครเชียงราย, นายสมบุญ หิรัญยโชติ พร้อมได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการ, นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ คณะครู นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย รวมถึงพี่น้องชุมชนป่างิ้ว ร่วมในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย เพื่อให้พี่น้องในชุมชน เยาวชน และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลฯ ได้เพิ่มทักษะและความรู้ในวิธีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษและได้ลงมือปฏิบัติจริง

สามารถนำเอาความรู้และประสบการณ์ไปประกอบอาชีพด้านการเกษตร เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช ชุมชนยังสามารถนำเอาความรู้ไปถ่ายทอดต่อ ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในการรวมกลุ่มทำกิจกรรม และยังสร้าง Green Community กระชับความสัมพันธ์ให้ครอบครัวและคนในชุมชน สร้างความเข้มแข็งทั้งกายและใจให้ชาวเชียงรายได้บริโภคพืชผักปลอดสารพิษและดีต่อสุขภาพ ประหยัดและทำตามได้ไม่ยาก

ท่านที่กำลังมองหาไอเดียและความรู้เพิ่มเติมในการทำแปลงปลูกผัก ก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมแปลงสาธิตและลองนำไปเป็นไอเดียต่อไปได้ ที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยนครเชียงราย บริเวณหาดเชียงราย ชุมชนป่างิ้ว