ข่าวเทศบาล » โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า รดน้ำดำหัวป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง

โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า รดน้ำดำหัวป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง

2 พฤษภาคม 2023
115   0

ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า พร้อมนายสหมิตร ตาอ้อน นางหิรัณยกุล สุวรรณมณีแก้ว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  นำคณะครูและบุคลากรไหว้พระพุทธรูปประจำโรงเรียน ศาลพระภูมิเจ้าที่ และรดน้ำดำหัวผู้บริหารสถานศึกษา  เนื่องในป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ณ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า