ข่าวเทศบาล » เทศบาลนครเชียงราย จัดโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลนครเชียงราย จัดโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2566

23 เมษายน 2023
191   0

เทศบาลนครเชียงราย โดยวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย
จัดโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2566
▶ ในกิจกรรมการจัดงาน นครเชียงราย คลายทุกข์ PM 2.5 รวม 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 22 และ 23 เมษายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมนครเชียงราย (GMS) อาคารเชียงแสน

 

โดย แพทย์หญิง อัจฉรา ละอองนวลพาณิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ได้ให่ความร่วมมือและสนับสนุนบุคลากร แพทย์ และพยาบาล ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ให้การบูรณาการการดูแลสุขภาพ ให้แก่ ผู้ที่เข้ามารับการบริการ การดูแลสุขภาพ ทั้งสิ้น 2,800 คน