ข่าวเทศบาล » โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทราย มูลนำชุดการแสดงบนเวทีในบูธเทศบาลนครเชียงราย

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทราย มูลนำชุดการแสดงบนเวทีในบูธเทศบาลนครเชียงราย

2 มีนาคม 2023
95   0

นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย นายนเรศ ดวงทิพย์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายงานบุคลากร และคณะครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และนายปรีชา ศรีทา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล คณะครู นำนักเรียนมาร่วมการแสดงบนเวทีการเต้นจินตลีลาเพลงพระราชานิพนธ์ การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ตานข้าวใหม่ การแสดงฟ้อนเพลงบายศรีสู่ขวัญ การแสดงระบำตรีกีปัส การแสดงบรรเลงดนตรีสากล และจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2566 ณ บริเวณสนามบินฝูงบิน 416 เชียงราย