ข่าวเทศบาล » 💥เทศบาลนครเชียงราย โดยวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ส่งเสริมเยาวชนให้มีกิจกรรม เพื่อการพัฒนาตนเองและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จัดการประกวดแข่งขัน Cover Dance ของเด็กและเยาวชน เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์นี้

💥เทศบาลนครเชียงราย โดยวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ส่งเสริมเยาวชนให้มีกิจกรรม เพื่อการพัฒนาตนเองและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จัดการประกวดแข่งขัน Cover Dance ของเด็กและเยาวชน เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์นี้

12 กุมภาพันธ์ 2023
179   0


▶ ซึ่งมีทีมเข้าร่วมประกวดแข่งขันเป็นจำนวนมากถึง 43 ทีม จึงต้องปรับการแข่งขันเป็นช่วงกลางวัน โดยมีการประกวดประเภทอายุไม่เกิน 15 ปี และอายุ 16 ถึง 22 ปี


▶ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินครเชียงราย (GMS)
นำผู้เข้ารอบประเภทละ 10 ทีม มาทำการแข่งขันรอบสุดท้าย
ณ เวทีในงานเชียงรายดอกไม้งาม สวนตุงและโคมนครเชียงราย

สรุปผลการแข่งขัน
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
1. รางวัลชนะเลิศ Five G.D
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 Star leis
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 Rose queen
4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 Shining star
5. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 Vehement

รุ่นอายุ 16-22 ปี
1. รางวัลชนะเลิศ The 1990’s
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 มออั้นมั่นเว่อออออออ
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 RoZaliA
4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 Fausta
5. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 TDCK