ข่าวเทศบาล » เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับวัดห้วยปลากั้ง ฟ้อนถวายพระโพธิสัตว์กวนอิม วัดห้วยปลากั้งกว่าหนึ่งพันคน

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับวัดห้วยปลากั้ง ฟ้อนถวายพระโพธิสัตว์กวนอิม วัดห้วยปลากั้งกว่าหนึ่งพันคน

7 กุมภาพันธ์ 2023
149   0

เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้รับความเมตตาจากพระไพศาลประชาทร วิ. เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง เนื่องในวันตรุษจีน ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 22 มกราคม 2566 ซึ่งในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 จัดแสดงฟ้อนรำ โดยนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย นักเรียนโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และจากชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย #จำนวนกว่าพันคนบนลานพระแม่กวนอิมวัดห้วยปลากั้ง และช่วงบ่ายพิธีอัญเชิญพระแม่กวนอิมไปโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิดในกิจกรรมเปิดบ้านวัฒนธรรมจีนศรีเกิด(ตรุษจีน) ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566