คอลัมน์ » เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย @ศูนย์ประชุม Peach พัทยา ในหัวข้อ “การฟ้องร้องทางสูตินรีเวช เรียนรู้จากความผิดพลาด”

เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย @ศูนย์ประชุม Peach พัทยา ในหัวข้อ “การฟ้องร้องทางสูตินรีเวช เรียนรู้จากความผิดพลาด”

3 พฤศจิกายน 2022
103   0

๒๘ ตค. ๖๕ เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย @ศูนย์ประชุม Peach พัทยา ในหัวข้อ “การฟ้องร้องทางสูตินรีเวช เรียนรู้จากความผิดพลาด”

เริ่มด้วยสถิติการฟ้องร้อง จากกลุ่มกฏหมาย สป.สธ. และ คำแนะนำมาแสดงให้ที่ประชุมได้รวบรวมข้อมูลจากแพทย์ที่เคยมีประสบการณ์ถูกคนไข้ฟ้องร้องนำมาแสดงให้ทุกคนรับรู้ ตั้งแต่ความรู้สึกเมื่อรู้ว่าถูกฟ้อง การเตรียมตัว การขึ้นศาล ความรู้สึกหลังจบคดี ผลกระทบต่อการทำงานและชีวิต รวมถึงสิ่งที่อยากฝากถึงเพื่อนแพทย์ เพื่อเตือนเพื่อนร่วมวิชาชีพ สุดท้ายได้พูดถึง “สูตินรีแพทย์ที่มีคุณค่า”

ต้องเป็นแพทย์ ๓ ค.
ค.๑ คุณภาพ
ค.๒ คุณธรรม
ค.๓ ความพอเพียง
ให้ทุกคนคิดดูว่า ค.ไหนสำคัญที่สุด?
สุดท้ายได้ให้ข้อคิดและกำลังใจในการทำงาน

“ขอให้เอาคนไข้เป็นศูนย์กลางเสมอ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ ด้วยความระมัดระวังและด้วย ความปรารถนาดีต่อคนไข้และญาติ เพียงแค่นี้ก็จะไม่มีคนไข้หรือญาติมาฟ้องเราไม่ว่าผลการรักษาจะเป็นอย่างไร”

“ขอบคุณที่เป็นคนดี”

🍁 เดินสายทั่วไทยไปได้ทุกที่
🍂 จุดยืนที่มีรับใช้ประชาชน
🍁 พิษณุผู้สร้างมาตรฐานอาชีพตน
🍂 แพทย์เพื่อสังคมมวลชนศรัทธา