ข่าว มฟล. » มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564

3 พฤศจิกายน 2021
61   0

ในการนี้มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานผ้าไตรจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วันสักกวัน ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. 

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสามารถบริจาคเพื่อนำปัจจัยไปทำนุบำรุงวัดสักกวัน เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ได้ตามช่องทาง ดังนี้

  1. บริจาคเป็นเงินสด ณ ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ สำนักงานอธิการบดี (AD1) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  2. เช็คสั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (กฐินมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)”
  3. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บัญชีสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (กฐินมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)”เลขที่บัญชี 672-011-9194

สำหรับช่องทางข้อที่ 2-3 ผู้บริจาคสามารถส่งเช็คและเอกสารการโอนเงิน พร้อมด้วยชื่อ-ที่อยู่ที่ต้องการให้ มฟล. ออกใบเสร็จรับเงินได้ที่ ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-5391-6035