ข่าว มฟล. » อธิการบดี มฟล. ต้อนรับ ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

อธิการบดี มฟล. ต้อนรับ ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

3 พฤศจิกายน 2021
42   0

เมื่อเร็วๆ นี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงราย ซึ่งเป็นภริยาของ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางสุวาภรณ์ จิตต์พลีชีพ รองนายกเหล่ากาชาด จ.เชียงราย ดร.ณรงค์ ศรีชัยบุญสูง หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาด จ.เชียงราย ได้เข้าพบ ณ ห้องรับรอง อาคารวันชัย ศิริชนะ มฟล.

โดยภริยาผู้ว่าฯ ได้ให้ความสนใจในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย หลักสูตรทางด้านการแพทย์ งานวิจัยที่โดดเด่น โดยเฉพาะด้านสมุนไพรและผลิตภัณ์จากพืชพรรณธรรมชาติในจังหวัดเชียงราย การบริหารจัดการขยะในจังหวัด รวมทั้งการดำเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในบทบาทของการเป็นสถานศึกษา และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. ที่รับเป็นหน่วยฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และเป็นหอผู้ป่วยรวม โรงพยาบาลสนาม ทั้งยังร่วมมือกับจังหวัดเชียงรายในโครงการเจียงฮายปิ๊กบ้าน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19