คอลัมน์ » ๓๐ ตค. ๖๔ อากาศยามเช้าที่สะอาด บริสุทธิ์และสดชื่น ต้องถูกรบกวนด้วยการมักง่ายของบางคนที่มาดื่มแอลกอฮอล์บนสะพานสาธารณะ

๓๐ ตค. ๖๔ อากาศยามเช้าที่สะอาด บริสุทธิ์และสดชื่น ต้องถูกรบกวนด้วยการมักง่ายของบางคนที่มาดื่มแอลกอฮอล์บนสะพานสาธารณะ

30 ตุลาคม 2021
102   0

 

๓๐ ตค. ๖๔
อากาศยามเช้าที่สะอาด บริสุทธิ์และสดชื่น ต้องถูกรบกวนด้วยการมักง่ายของบางคนที่มาดื่มแอลกอฮอล์บนสะพานสาธารณะแล้วยังทิ้งขวดและเศษแก้วแตกให้รำคาญตาและเป็นอันตรายต่อคนอื่นที่สัญจรไปมา
ถ้าถามทุกคนบนแผ่นดินนี้ว่า
“รักชาติหรือไม่?”
ผมเชื่อว่าทุกคนตอบเหมือนกันว่า “รักชาติ” อย่างแน่นอน
แต่การกระทำที่บ่งบอกถึงความรักชาตินั้นเป็นอย่างไร?
ลองถามตัวเราว่าทุกคนนี้เราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วยัง เราปฏิบัติตามกฏจราจรหรือกฏหมายอย่างเคร่งครัดหรือเปล่า เรายังคงทิ้งขยะตามที่สาธารณะหรือไม่
แล้วเราไปต่อว่าเด็กๆรุ่นหลังได้อย่างไรในเมื่อเราไม่ได้ทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีของการรักชาติ
เริ่มต้นด้วยการทำตัวให้เป็นแบบอย่างในเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่ปากพูดออกไปอย่างสวยหรูแต่สิ่งดีงามง่ายๆกลับไม่กระทำ
แล้วเราจะหวังให้คนรุ่นหลังทำในสิ่งดีงามได้อย่างไร
“การรักชาติ ไม่ใช่การพูดปากเปล่าว่ารักชาติ แต่คือการเริ่มทำจากสิ่งเล็กๆน้อยๆไปจนถึงหน้าที่การรับผิดชอบของเรา นั่นถึงจะเรียกว่าการรักชาติ”
ผมขอให้ทุกคนมุ่งมั่น ตั้งใจทำสิ่งดีงามที่มีคุณค่า เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ
“ขอบคุณที่เป็นคนดี”