คอลัมน์ » วันยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยสากล

วันยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยสากล

28 กันยายน 2021
77   0

๒๘ ก.ย. ๖๔
“วันยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยสากล”
(Safe Abortion Day)
คำขวัญสำหรับการรณรงค์ในปีนี้คือ
“Safe Abortion Is Essential Healthcare”

ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมนั้นมีมานานแล้ว เกิดขึ้นได้กับหญิงทุกวัย ทุกฐานะและทุกสถานะ เพียงแต่ไม่ได้รับการดูแลแก้ไขเท่าที่ควร ทำให้หญิงที่ท้องไม่พร้อมต้องทุกข์ใจในการหาทางออก อย่างโดดเดี่ยว
เมื่อตัดสินใจพึ่งแพทย์ให้ช่วยเหลือ ส่วนใหญ่ มักถูกแพทย์ตำหนิติเตียนว่าทำไมไม่รู้จักคุมให้ดี รักสนุกถึงได้เดือดร้อนแบบนี้ เมื่อพูดถึงเรื่องทำแท้งยิ่งถูกต่อว่าอย่างรุนแรงอ้างบาปบุญคุณโทษ จึงทำให้หญิงท้องไม่พร้อมกลัวการพบแพทย์ที่สุด
แต่ก็มีน้อยรายที่ได้พบกับแพทย์ที่เข้าใจปัญหา และช่วยชี้ทางออกอย่างมีเหตุผลในการให้ทางเลือก และพร้อมรับฟังการตัดสินใจโดยไม่ต่อว่าหรือโต้แย้งแต่อย่างใด อีกทั้งยังหาทางช่วยให้ทางเลือกนั้นประสบความสำเร็จอย่างดีที่สุด
ผมขอร้องให้
“แพทย์ทุกคนมองหญิงที่ท้องไม่พร้อมเป็นคนไข้คนหนึ่งที่รอให้เราช่วยเหลือเหมือนกัน”
“ขอบคุณที่เป็นคนดี”