ข่าว มฟล. » มฟล. จัด Virtual Dinner x Buddy จับคู่เพื่อนช่วยเรียน นักศึกษาต่างชาติ-ไทย 

มฟล. จัด Virtual Dinner x Buddy จับคู่เพื่อนช่วยเรียน นักศึกษาต่างชาติ-ไทย 

16 กันยายน 2021
215   0

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษาต่างชาติร่วมรับประทานอาหารค่ำเสมือนจริงกับเพื่อนนักศึกษาไทย (Virtual Dinner x Buddy)

โดยกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาต่างชาติกับนักศึกษาไทย ซึ่งแม้ว่านักศึกษาต่างชาติบางส่วนไม่สามารถเดินทางมาเรียนยังมหาวิทยาลัยได้เนื่องจากสถานการณ์โควิดก็ตาม แต่การสร้างความคุ้นเคยและการเรียนรู้ยังคงต้องดำเนินต่อไป โดยปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นทางออนไลน์ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

นักศึกษาต่างชาติที่เข้าร่วมมีทั้งนักศึกษาเต็มเวลาและนักศึกษาแลกเปลี่ยน จำนวนกว่า 50 คนจากประเทศจีน เกาหลี ไนจีเรีย เมียนมา อินเดีย เยอรมณี และสาธารณรัฐเช็ก

นอกจากทุกคนได้ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนคำถามและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ช่วยให้นักศึกษาใหม่เข้าใจสภาพแวดล้อมการใช้ชีวิต วัฒนธรรม และการศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยได้อย่างราบรื่นแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการมาถึงมหาวิทยาลัยจริง

อีกทั้ง นักศึกษายังได้แบ่งปันวัฒนธรรมอาหารของตนเองให้เพื่อนๆ ได้รู้จักด้วย ทั้งนี้  Buddy Programme เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อจับคู่เพื่อนระหว่างนักศึกษาต่างชาติกับนักศึกษาไทย เพื่อช่วยเหลือกันและกันทั้งในส่วนของการเรียนและการใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัย