คอลัมน์ » สถานการณ์โควิด-19 มหันตภัยใกล้ตัว ตอน “เราจะช่วยกันได้อย่างไร?”

สถานการณ์โควิด-19 มหันตภัยใกล้ตัว ตอน “เราจะช่วยกันได้อย่างไร?”

10 สิงหาคม 2021
204   0

สถานการณ์โควิด-19 มหันตภัยใกล้ตัว
ตอน “เราจะช่วยกันได้อย่างไร?”
นพ.พิษณุ ขันติพงษ์
9สค.64
สถานการณ์โควิดทั่วโลก
วันที่ 9 สค. 64 ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลก 203,402,289 คน
เสียชีวิต 4,306,588 คน
ประเทศไทย

วันที่ 9 ส.ค. 64 ภาพรวมของการระบาดยังต้องคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 19,603 ราย มียอดผู้ติดเชื้อรวม 776,108 คน เป็นอันดับที่ 37 ของโลก มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 149 คน รวมยอดผู้เสียชีวิต 6,204 คน คนไข้อาการหนักที่มีอาการปอดอักเสบที่น่าวิตก 5,157 ราย และใส่เครื่องช่วยหายใจอีก 1,070 ราย

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จากข้อมูลการเฝ้าระวังระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 30 กรกฎาคม 2564 โดยการสุ่มตรวจผู้ติดเชื้อทั้งหมด 2,547 ราย พบเป็น

สายพันธุ์เดลตา (อินเดีย) จำนวน 78.2%
สายพันธุ์อัลฟา (อังกฤษ) จำนวน 21.2%
สายพันธุ์เบตา (แอฟริกาใต้) จำนวน 0.6%

โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบเป็นสายพันธุ์เดลตา จำนวน 86.2% สายพันธุ์อัลฟาจำนวน13.8% ส่วนสายพันธุ์เบตาไม่พบผู้ติดเชื้อ

ส่วนภูมิภาค พบเป็นสายพันธุ์เดลตา 70.9% สายพันธุ์อัลฟา 27.9% และสายพันธุ์เบตา1.2%โดยขณะนี้สายพันธุ์เดลตาพบ 74 จังหวัด ส่วนสายพันธุ์เบตาพบเฉพาะภาคใต้ พบมากที่สุดที่จังหวัดยะลา 14 ราย จังหวัดสงขลาและตรังจังหวัดละ 1 ราย
สำหรับสายพันธุ์แลมบ์ดาที่พบในแถบประเทศอเมริกาใต้ ยังไม่พบในประเทศไทยแต่อย่างใด
สายพันธุ์เดลต้า มีความรุนแรงเพราะแพร่เชื้อก่อนมีอาการ แพร่เชื้อต่อได้ถึง5คน มีอาการหนักปอดอักเสบเร็วเพียง3-5วันและมีอัตราตายสูง

สธ.วิเคราะห์ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากโควิด
ระหว่างวันที่ 18-24 กค. 64
มีจำนวนทั้งหมด 819 ราย
ข้อมูลไม่ครบหรือไม่ชัดเจน 110 ราย เหลือที่ทำการวิเคราะห์ 709 ราย
พบว่า อายุ 60-69 ปี คิดเป็น 27% **
อายุมากกว่า 70 ปี คิดเป็น 43%**
แสดงว่าคนเสียชีวิตอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปพบถึง 70%**
อายุ 50-59 ปี มี 17%
พบว่าคนที่เสียชีวิต
ไม่ได้ฉีดวัคซีน 610 ราย คิดเป็น 84.7%**
ฉีดวัคซีน 2 เข็ม เสียชีวิต 2 ราย คิดเป็น 0.3%
ฉีดวัคซีน 1 เข็ม เสียชีวิต 106 ราย คิดเป็น 14.9%
AZเข็ม เสียชีวิต 35 ราย คิดเป็น 4.9%
SV 1 เข็ม เสียชีวิต 71 ราย คิดเป็น 10%
ข้อมูลหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดตั้งแต่ 1 ธค. 63 – 7 สค. 64
พบติดเชื้อ 1,801 คน คลอดแล้ว 1,033 คน มารดาเสียชีวิต 31 คน
ทารกเสียชีวิต 20 ราย
วันที่ 1-7สค.64 เพียงสัปดาห์เดียวพบว่าติดเชื้อเพิ่ม 393 คน เสียชีวิต 9 คน ทารกเสียชีวิต 3 ราย
อัตราเสียชีวิตของมารดาจากโควิด 1.5%
จึงจำเป็นต้องฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มโรคเรื้อรัง 7 โรค และหญิงตั้งครรภ์ให้ได้เร็วที่สุดและมากที่สุดจึงจะลดการติดเชื้อ การป่วยหนักและเสียชีวิต

สำหรับสถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด-19 สรุปจำนวนการได้รับวัคซีนสะสม ตั้งแต่ 28 ก.พ. – 6 ส.ค. 2564 รวม 20,280,108 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 15,687,291 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 4,406,723 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 186,094 ราย
เป้าหมายทั้งประเทศฉีดวัคซีนครบ2เข็ม 50 ล้านคน
จำนวนที่ฉีดแล้วตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 7 สิงหาคม 2564
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
จำนวน 712,000 คน ฉีดครบ2เข็ม 100%
เข็ม 3 ฉีดได้ 197,184คน คิดเป็น 27.7%
กลุ่มโรคเรื้อรัง 7 โรค
เป้าหมาย 5,350,000 คน ฉีดเข็ม 1 ได้ 1,735,821 คน คิดเป็น 32.4% เข็ม2ได้ 296,394 คน คิดเป็น 5.5%
กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป
เป้าหมาย 10,900,000 คน ฉีดเข็ม 1 ได้ 3,314,102 คน คิดเป็น 30.4% เข็ม 2 ได้ 217,888 คน คิดเป็น 2%
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์
เป้าหมาย 500,000 คน ฉีดเข็ม 1 ได้ 5,171 คน คิดเป็น 1%
เข็ม 2 ได้ 303 คน คิดเป็น 0.1%
ประชาชนทั่วไป
เป้าหมาย 29,638,000 คน ฉีดเข็ม 1 ได้ 8,508,928 คน คิดเป็น 28.7% ฉีดเข็ม 2 ได้ 2,424,090 คน คิดเป็น 8.2%
สรุป
ฉีดเข็มแรกได้ 15,843,283 คน คิดเป็น 31.7%
เข็ม 2 ได้ 4,438,168 คน คิดเป็น 8.9%
เข็ม 3 ได้ 197,184 คนคิด เป็น 0.4%

วัคซีนโควิด-19ในประเทศไทย ปัจจุบันมีดังนี้
– Sinovac(SV), Astra Seneca(AZ), Sinopharm(SP), Pfizer(PZ)
– Moderna(MN) กำลังจะนำเข้ามาโดยรพ.เอกชน
มีสูตรการฉีดในปัจจุบัน ดังนี้
SV+AZ
AZ+AZ
SP+SP(+AZ)
SV+SV+AZ*
SV+SV+PZ*
PZ+PZ*
MN+MN(กำลังนำเข้ามาโดยนพ.เอกชน)
*เฉพาะบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ย้ำถึงความสำคัญของวัคซีนโควิด-19 ที่อนุมัติให้ใช้ในภาวะฉุกเฉิน พบมีอาการข้างเคียงที่รุนแรง 10รายต่อการฉีด1ล้านโดส แต่สามารถลดการเจ็บป่วยที่รุนแรง เพื่อนำไปสู่การเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือ วัคซีนโควิด-19 ที่ดีที่สุด คือวัคซีนที่ได้รับการฉีดเร็วที่สุด

ข้อมูลวันที่ 6สค. 64
เชียงราย ผู้สูงอายุเป้าหมาย 234,232 คน ฉีดเข็ม 1 ได้ 29%
ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรังเป้าหมาย 83,201 คน ฉีดเข็ม 1 ได้ 20%
จึงขอเชิญชวนให้ทั้งสองกลุ่มรีบลงทะเบียนกับอสม.หรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อนัดฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด รวมถึงหญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์มากกว่า12สัปดาห์รีบแสดงความจำนงค์เพื่อฉีดวัคซีนที่คลินิกฝากครรภ์
ปัจจุบันมีการตรวจAntigen test kid(ATK) ด้วยตัวเอง เหมาะสำหรับคนที่มีความเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดคนติดเชื้อแต่ไม่มีอาการ รู้ผลได้ใน 15-30 นาที มีความไวเพียง 66% แต่มีความจำเพาะสูงถึง 99% เมื่อตรวจพบว่าผลบวกแสดงว่าติดเชื้อจริงควรรีบติดต่อบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทันทีเพื่อเข้าสู่ขบวนการป้องกันและรักษาที่ถูกต้อง เมื่อผลเป็นลบควรป้องกันตัวเองและตรวจซ้ำอีก 3-5 วัน
สำหรับในกรณีผู้ติดเชื้อโควิดและหายแล้วมีคำถามว่าจะต้องฉีดวัคซีนหรือไม่ ยังไม่ต้องรีบฉีดวัคซีนเพราะมีภูมิคุ้มกันโรคจากที่เคยติดเชื้อ สามารถคุ้มกันไม่ให้ติดเชื้อซ้ำได้ระยะหนึ่ง ถ้าต้องการฉีดวัคซีนกระตุ้นควรรออย่างน้อย 3-6 เดือน

ณ เวลานี้วิกฤตโควิดทำให้ชีวิตทุกคนเปลี่ยนไป โดยเฉพาะทางการแพทย์ การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาการรักษาโรคต่างๆ หรือการฝึกอบรมแทบจะหยุดชะงักไป บุคลากรทางการแพทย์ทำงานหนักจนไม่มีเวลาสนใจสิ่งอื่น คนไข้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคอื่นก็ได้รับผลกระทบอย่างมากหลายคนถูกเลื่อนนัดการผ่าตัด หลายคนไม่สามารถไปพบแพทย์ที่รักษาได้ บุคลากรทางการแพทย์เกิดความเครียด หลายคนอยู่ในภาวะซึมเศร้าจากการรักษาคนไข้โควิดที่มีอาการหนัก ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องร่วมกันทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพื่อให้ชีวิตปกติจะได้กลับมาโดยเร็ว

ร้านค้าทุกร้านที่เปิดบริการต้องเน้นให้พนักงานทุกคนเข้าใจถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามสบค.ขณะปฏิบัติงานและขอร้องให้ลูกค้าปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในร้านที่เป็นพื้นที่ปิด
ตลาดสดถือเป็นชุมชนใหญ่ที่คนทั่วไปต้องไปใช้บริการจะต้องมีการเข้มงวดปฏิบัติตามคำแนะนำวิถีชีวิตใหม่
ประชาชนทั่วไปต้องปฏิบัติตามวิถีชีวิตใหม่ เว้นระยะห่างทางสังคมแม้แต่อยู่กับคนในครอบครัว(ถ้ามีความเสี่ยงเช่นทำงานนอกบ้าน) ใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี ล้างมือด้วยสะบู่หรือทาแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงสีแดงเข้ม
ช่วยกันสอดส่องดูแลในชุมชนตัวเอง ถ้ามีคนมาจากนอกพื้นที่ต้องรีบแจ้งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อค้นหาความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโควิด ให้เกิดความปลอดภัยในชุมชน
หน้าที่สำคัญในเวลานี้คือการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
พึงระลึกไว้เสมอว่า
“คนเราเกิดมาเพื่อแบ่งปัน”
(Born to share)
คนมีมากแบ่งปันให้คนมีน้อย คนมีน้อยแบ่งปันให้คนที่มีน้อยกว่า
เราจะผ่านวิกฤติโควิดไปด้วยกัน
ร่วมกันสร้างสังคมอบอุ่นที่มีแต่รอยยิ้มของทุกคน
“ขอบคุณที่เป็นคนดี”
หมายเหตุ:  ขอบคุณทีมงานปชส.เชียงราย ผู้จัดทำคลิปนี้และขอบคุณอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำ