คอลัมน์ » โลกไปไกล…ไทยต้องตามทัน!

โลกไปไกล…ไทยต้องตามทัน!

9 กรกฎาคม 2021
198   0

            สถานการณ์ของ “โควิด-19” วันนี้ยังคงต้องติดตามกันต่อไป ถึงแม้ว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวและประหวั่นพรั่นพึงไม่น้อยอย่างที่มีการระบาดอย่างรุนแรงในระลอก 3  และก็ไม่แน่ว่าจะมีระลอก 4 ต่อไปอีกหรือไม่…อย่างไรก็ตามเราก็คงจะไม่ยอมแพ้มันง่ายๆ ด้วยการคิดค้นด้านวิทยาการต่างๆ ต่อสู้กับมันให้อยู่หมัดจนได้ เพราะปัญหาใดๆ ย่อมจะสร้าง “ปัญญา” ใหม่ๆให้กับมวลมนุษยชาติเสมอ ซึ่งรัฐบาลก็ได้ระดมสรรพความรู้และการบริหารจัดการต่างๆ มาสู้กับมันสารพัด อย่างที่ปรากฏ

มาถึงวันนี้สถานการณ์ประเทศเราเราเกี่ยวกับการบ้านการเมืองเป็นเช่นไร..? คงมีคำตอบแล้ว เพราะช่วงปลายเดือนที่แล้วมีเหตุการณ์ที่มีความขัดแย้งทางความคิดกันหลายๆ กลุ่ม เรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตย…ที่มีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานหลายประเด็นจนวันนี้

ที่จริง…มันเป็นสัจธรรมอย่างพื้นๆ ว่า การณ์ใดก็ตาม “หากมนุษย์เราหันหน้ามาคุยกันด้วยเหตุและผลที่เป็นจริง”… มีการลดช่องว่าง…ระหว่างวัย…และความคิด แล้วเปิดใจรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกันเป็นที่ตั้ง…  เพราะแต่ละคนแต่ละกลุ่ม ต่างก็มีความคิด ความเชื่อ เป็นของตนเอง…หากคิดได้เช่นนี้…จะเจรจาอะไรกันทุกอย่างย่อมนำมาสู่ความสำเร็จและสงบสุขด้วยกัน…ทั้งสองฝ่าย…อันว่าความสงบสุขนี้ก็จะนำไปสู่การพัฒนาบ้านเมืองให้รุดหน้ารุ่งเรืองในที่สุด…ผู้ที่มีอำนาจก็มิควรใช้อำนาจฉ้อฉลไปรังแกคนที่เห็นต่างและด้อยกว่า…!!??

ประเทศไทยเราต้องเดินหน้าและพัฒนาต่อไปทุกวัน …อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.2564 เวลา 18.00 น. นายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวในการเดินหน้าการพัฒนาในภาวะเร่งด่วนมีเป้าหมายพอสรุปดังนี้ ประเทศเราจะ 1.สามารถฉีดวัคซีนได้เฉลี่ยเดือนละกว่า 10 ล้านโดส 2.ต้น ต.ค.นี้จะฉีดวัคซีนอย่างน้อยเข็มแรกได้ 50 ล้านคน  3.วันที่ 13 ต.ค.’64 สามารถเปิดประเทศทั้งประเทศให้ได้ใน 120 วัน (เริ่ม 1 ก.ค.ขณะเขียนต้นฉบับยังไม่ปรากฏไทม์ไลน์ว่าจะทำอะไร อย่างไร ตัวชี้วัดอย่างไร) ไม่ต้องกักตัวอย่างที่เคย และ 4.วันที่ 31 ธ.ค.’64 จะได้รับการส่งมอบวัคซีน 105.5 ล้านโดส ที่ทำสัญญาจองหรือสัญญาซื้อไปแล้วเพื่อให้คนไทยมาใช้ชีวิตแบบปกติ…นี่คือคำมั่นสัญญาของผู้นำ…โปรดจำไว้ให้ดี ว่าผลจะเป็นอย่างไรอย่างที่คุยไว้จริงไหม?

ในช่วงนี้ โรงเรียนต่างๆ ก็ได้เปิดเรียนตามนโยบายของรัฐแล้วซึ่งแต่ละแห่งก็มีการกจัดการเรียนการสอนตามเหมาะสม ทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ ออนไซต์ ออน ฯลฯ อะไรสารพัด ได้ผลบ้าง ไม่ได้ผลบ้าง  และยังเป็นภาระแก่ผู้ปกครองที่บ้านอีกต่างหาก …แต่ส่วนใหญ่มักจะมีแนวโน้มไปทางไม่ได้ผล  เพราะบางแห่งยังเข้าไม่ถึงด้านเทคโนโลยีและองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งมีความเหลื่อมล้ำกันสูงอยู่แล้วก่อนหน้านี้ ยิ่งโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลก็ยิ่งน่าเป็นห่วง.!?

            องค์กรระดับโลกอย่างGPE (Global Partnership for Education : GPE) ฐานะผู้สนับสนุนกองทุนทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพได้สรุปบทเรียนไว้ 4 ด้าน ที่ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในสถานการณ์โรคระบาด คือ (1) การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของเด็กผู้ด้อยโอกาส (2) การช่วยเหลือครู (3) การเปิดโรงเรียนอย่างปลอดภัย และ (4) สร้างกระบวนการที่ยืดหยุ่นของระบบการศึกษา  ในครั้งนี้เขาได้ระดมเงินทุนจำนวน 475 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา และให้ทุกประเทศที่สมัครสมาชิก เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการวิจัย เพื่อหาแนวทางและวิธีการเพื่อใช้ในการเรียนการสอนทางไกลใช้ไปกับการสนับสนุนแผนการรับมือการระบาดใหญ่ของโควิดฯ (ที่มา : https://research.eef.or.th/)

โลกหลัง “โควิด-19” จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแน่นอน ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยี Digital Technology ที่ก้าวไกลไม่หยุดยั้งชนิดที่เรียกว่า “ดิสรัพท์” ประเทศใด ใครขืนชักช้าอาจจะตกขบวน ตั้งแต่ด้านการศึกษาก็ต้องปฏิรูปกันขนานใหญ่ในทุกๆ มิติ การเข้ามาของ Quantum Computer ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำงานด้วยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์ที่เร็วและแฮ็กข้อมูลยาก ต่างจากของคอมพิวเตอร์ธรรมดาที่เราใช้ปัจจุบัน  และ Quantum Marketing ที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์ และลูกค้าแบบ Entanglement การพัฒนายาและเวชภัณฑ์ใช้ต่อต้านและป้องกันโควิดฯที่เปลี่ยนไปด้วยการรับประทานและตรวจหาเชื้อด้วยตนเองแบบรวดเร็วเหมือนยาแก้ไข้หวัดใหญ่  เป็นต้น ซึ่งวงการแพทย์เชื่อว่าโควิดฯจะอยู่กับเราไปอีกนาน

            อีกทั้งระบบ Fintech เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่าเดิมหลายเท่าเกี่ยวกับเรื่องการเงินการธนาคาร อย่างที่เป็นอยู่กว่าปัจจุบัน อาทิ การให้บริการด้าน E-Commerce ผู้ประกอบการ และนักลงทุนและการลงทุนใน Crypto currency เงินสกุลดิจิทัล เช่น พวก บิทคอยน์ ที่เราคุ้นหู รวมถึง Crowd funding Platforms แพลตฟอร์มออนไลน์ ตัวกลางในการระดมทุนและเทคโนโลยีประกันภัย

…วันนี้โลกก้าวหน้าไปไกลมากแล้ว…ไทยเราในช่วงนี้และหลังโควิดฯต้องก้าวให้ทันเทคโนโลยีของโลกไปด้วย…!!