คอลัมน์ » แวดวงสังคม…เชียงรายนิวส์

แวดวงสังคม…เชียงรายนิวส์

1 ตุลาคม 2020
58   0

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานะเคราะห์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวฝาย  บ้านสันตาลเหลือง ให้การต้อนรับคณะนิเทศภารกิจการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกระทรวงสาธารณสุขที่เดินทางมาให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา การถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ทางเทศบาลนครเชียงรายจะได้รับการถ่ายโอน ณ ห้องประชุม ลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

พลตรี ถนัดพล โกสัยเสวี ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง (ผบ.กกล.ผาเมือง) เดินทางมาร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองของบุคคลต่างด้าวในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา, ชายแดนไทย-ลาว ทางด้านจังหวัดเชียงราย ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย พ.อ.ชาตรี สงวนธรรม ผบ.ฉก.ม.2 กองกำลังผาเมือง พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจภูธรแม่สาย ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย ศุลกากรด่านแม่สาย ฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายข่าว และความมั่นคง รวมถึงหน่วยทหารในพื้นที่เข้าร่วมประชุม หลังมีการยืนยันชัดเจนที่พบว่า มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด – 19 ในเมืองชิตตเว รัฐยะไข่ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดอย่างรุนแรง และรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม

นางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี” ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาวิสาหกิจสู่ตลาด 4.0 (OPOAI + Mini ITC) จัดที่โรงแรม ดิ อิมพิเรียล ริเวอร์ เฮ้าส์ อำเภอเมืองเชียงราย โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต จำนวนกว่า 60 ราย เข้ารวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้