คอลัมน์ » ความต้องการและแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอาหารของจังหวัดเชียงราย

ความต้องการและแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอาหารของจังหวัดเชียงราย

9 ธันวาคม 2019
1532   0

ตอนที่ 25

ความต้องการและแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอาหารของจังหวัดเชียงราย

จากการรวบรวมข้อคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ สามารถสรุปความต้องการและแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอาหารของจังหวัดเชียงราย ได้ดังนี้

1) เทคโนโลยีและนวัตกรรม

การนำเทคโนโลยีใหม่ หรือนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับความสามารถในกระบวนการผลิต และการเพาะปลูก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในระดับอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการ ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมทั้งการนำระบบเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศสำหรับการค้าภายในประเทศและต่างประเทศมาใช้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงราย

2) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยจากส่วนภาคการศึกษามายังภาคเอกชน เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า โดยจังหวัดมุ่งเน้นผลิตสินค้า ข้าว ชา กาแฟ และสับปะรด เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า และสร้างสินค้าให้เป็นอัตลักษณ์ที่ดีให้ของจังหวัด รวมถึงการสร้างแบรนด์สินค้าเพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับสินค้า และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยและสวยงามซึ่งจะต้องคำนึงถึงคุณสมบัติและประสิทธิภาพการรักษาคุณภาพของสินค้าด้วย

3) ระบบและมาตรฐานสินค้า

การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบในเรื่องการจัดทำระบบมาตรฐานที่จำเป็นในการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป เช่น การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP)  การขอเลข อย. การปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และมาตรฐานอาหารฮาลาล (HALAL) เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้า และเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

4) การตลาด การเงิน การบัญชี

การสร้างแบรนด์และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้า เพื่อพัฒนาการตลาดให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภค เพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อกับลูกค้า  อีกทั้งการสนับสนุนการลงทุนและขยายกิจการ รวมถึงการกู้เงินหมุนเวียนภายในกิจการโดยให้ผู้ประกอบการสามารถกู้เงินโดยปลอดดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยต่ำ

5) การสร้างเครือข่าย

การสร้างความร่วมมือตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ  รวมถึงการรวมกลุ่มความร่วมมือเป็นคลัสเตอร์อย่างเป็นรูปธรรม และความร่วมมือด้านวิชาการของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เพื่อนำผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคเอกชน และการประสานงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

6) แรงงาน

การพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีความรู้ ความชำนาญ และทักษะ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเกษตร และอาหาร โดยการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เช่น สถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการส่งเสริมการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย

7) ระบบการขนส่งสาธารณะ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการขนส่งโดยการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การขยายเส้นทางคมนาคมทางบก โดยการสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ  และสร้างรถไฟความเร็วสูง เพื่อให้จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าเกษตรและอาหารจากไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยผ่านสะพานข้ามแม่น้ำโขงผ่านถนนสาย R3A เชื่อมไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) เวียดนาม และจีนตอนใต้

8) โครงการและงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากภาครัฐ

การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการโดยมีความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เช่นสถาบันการศึกษา ส่วนราชการ และภาคเอกชนในการสนับสนุนให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์รวมถึงการสร้างแบรนด์สินค้าที่ได้จากการผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น ข้าว ชา กาแฟ และลำไย เพื่อการยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ

 เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า