ข่าวสังคม » ประชุมคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหารงานตำรวจจังหวัดเชียงราย (กต.ตร. จ.ชร.)

ประชุมคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหารงานตำรวจจังหวัดเชียงราย (กต.ตร. จ.ชร.)

18 พฤศจิกายน 2023
32   0

นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา วัฒนธรรม ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหารงานตำรวจจังหวัดเชียงราย (กต.ตร. จ.ชร.) ณ ห้องประชุม 1 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานคณะกรรมการ กต.ตร.จ.ชร. เป็นประธานการประชุมฯ พลตำรวจตรี มานพ เสนากูล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษา กต.ตร.จ.ชร.เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ในการประชุม ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้คณะกรรมการฯ, มีการแนะนำตัวคณะกรรมการ และที่ปรึกษา กต.ตร.จ.ชร.ให้รู้จักกัน, การรายงานผลการดำเนินงานของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและที่ปรึกษา เพื่อให้การปฏิบัติราชการของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดปัญหาอาชญากรรม ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน