ข่าว อบจ. » อบจ.เชียงราย ร่วมส่งตัวทัพนักกีฬาและร่วมส่งกำลังใจ ให้แก่ทีมเยาวชนนักกีฬารักบี้ ที่จะเดินทางไปเข้าร่วมในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

อบจ.เชียงราย ร่วมส่งตัวทัพนักกีฬาและร่วมส่งกำลังใจ ให้แก่ทีมเยาวชนนักกีฬารักบี้ ที่จะเดินทางไปเข้าร่วมในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

6 พฤศจิกายน 2023
37   0

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช (ห้าแยกพ่อขุน) นายก นก อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย มอบหมายให้ นายญาณาฤทธิ์ หนสมสุข รองปลัด อบจ.เชียงราย พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ ขันทะ หัวหน้าฝ่ายการกีฬา อบจ.เชียงราย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีส่งตัวและกราบสักการะองค์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เพื่อ ความเป็นสิริมงคลและ ลืม ยึดเหนี่ยวจิตใจ แก่คณะน้องๆ เยาวชนนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีม ที่จะเดินทางไปเข้าร่วมในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 21-23 ตุลาคม 2566

ด้วยนโยบายของ นายก นก ร่วมผลักดันน้องๆนักกีฬาเยาวชนชาวเชียงราย สู่นักกีฬาเยาวชนเงินล้าน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีพื้นที่สร้างสรรค์โดยใช้กีฬานานาชนิด ในการค้นหาสร้างเยาวชนช้างเผือกด้านกีฬาสู่สากล มุ่งสู่การเป็นนักกีฬาระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ ระดับสากล และนักกีฬาอาชีพต่อไป