ข่าวสังคม » มทบ.37 จัดกำลังพล ร่วมพบปะมอบข้าวสารและของใช้อุปโภคให้กับ ราษฎรบ้านทุ่งนาน้อย ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

มทบ.37 จัดกำลังพล ร่วมพบปะมอบข้าวสารและของใช้อุปโภคให้กับ ราษฎรบ้านทุ่งนาน้อย ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

17 กันยายน 2023
99   0

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 66 เวลา 13.00 น.  ร.ต.ไพบูลย์ สายหงษ์ หน.ชุดประสานงานและคุ้มครองป้องกันชุมชน สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง บ้านธารทอง พร้อมด้วยกำลังพลร่วมพบปะมอบข้าวสารและของใช้อุปโภคให้กับ น.ส.นันทินี แซ่เหื้อ และ น.ส.กุลธิดา แซ่เห้อ ซึ่งเป็นผู้พิการตั้งแต่กำเนิด และราษฎรบ้านทุ่งนาน้อย ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพบกกับประชาชนในพื้นที่