ข่าว อบจ. » นายก นก นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์ แกนนำสุขภาพอำเภอเชียงของ

นายก นก นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์ แกนนำสุขภาพอำเภอเชียงของ

6 กันยายน 2023
23   0

นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์ แกนนำสุขภาพอำเภอเชียงของ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเขียงราย ประจำปี 2566 โดยมีนายก๋องคำ อินโน ประธาน อสม. ต.เวียง อ.เชียงของ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนายวสุพล จตุรคเชนทร์เดชา สมาชิกสภา อบจ.เชียงราย เขต 1 อ.เชียงของ นายสิทธิชัย ยอดสุวรรณ สาธารณสุข อ.เชียงของ นายประยุทธ โพธิ กำนัน ต.เวียง อ.เชียงของ นายวายุวัฒน์ ชัยวรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงของ และเจ้าหน้าที่ อสม. อ.เชียงของ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย