เหนือสุดในสยาม » พระอาจารย์ ศ.ดร.คำหมาย ธัมมสามิ ผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยพุทธศาสนารัฐฉาน ตองจีได้เข้าเยี่ยม พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

พระอาจารย์ ศ.ดร.คำหมาย ธัมมสามิ ผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยพุทธศาสนารัฐฉาน ตองจีได้เข้าเยี่ยม พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

6 กันยายน 2023
30   0

พระอาจารย์ ศ.ดร.คำหมาย ธัมมสามิ ผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยพุทธศาสนารัฐฉาน ตองจีได้เข้าเยี่ยม พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร ที่อาพาธ ในกาลนี้พระอาจารย์ ศ. ดร.คำหมายธัมมสามิ ได้นำพระสงฆ์สวดมนต์ถวาย พระครูบาพ่อบุญชุ่ม ญาณสํวโร ให้หายจากการอาพาธ ดำรงธาตุขันธ์ปกติ เพื่อเป็นร่มโพธิ์ทองเพื่อประโยชน์แก่พระศาสนา เพื่อประโยชน์แก่ชาวโลก ณ พระมหาวิหารบุญชุ่มรัตนบุรีศรีธรรมราชา วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว