ข่าว อบจ. » ปลัด อบจ.เชียงราย นำบุคลากรร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จย่า”

ปลัด อบจ.เชียงราย นำบุคลากรร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จย่า”

7 สิงหาคม 2023
58   0

นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัด อบจ.เชียงราย พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมถวายพวงมาลาสักการะ และถวายเครื่องสักการะ ในพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีฯ

ด้วยในวันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้าย วันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวเชียงราย ด้วยการส่งเสริมอาชีพเพาะปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาว และกาแฟพันธุ์อะราบิกาให้แก่ชาติพันธุ์ในพื้นที่ จนกลายเป็นรายได้หลัก ลดพื้นที่การปลูกฝิ่น ชาวเชียงรายจึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพันหาที่สุดมิได้