ข่าวท่าอากาศยาน » ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ร่วมใจช่วยเหลือเกษตรกรจำหน่ายผลไม้ให้ผู้โดยสาร

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ร่วมใจช่วยเหลือเกษตรกรจำหน่ายผลไม้ให้ผู้โดยสาร

1 มิถุนายน 2023
181   0

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นาวาอากาศตรีสมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เป็นประธานการประชุม “โครงการ ทชร.ร่วมใจช่วยเหลือเกษตรกร จำหน่ายผลไม้ให้ผู้โดยสาร” โดยเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย พาณิชย์จังหวัดเชียงราย สหกรณ์จังหวัดเชียงราย หอการค้าจังหวัดเชียงราย | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย | การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย รวมไปถึงชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน และเกษตรกรที่ปลูกผลไม้

สืบเนื่องจาก ทชร.ได้รับกล่องบรรจุภัณฑ์ผลไม้ จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ผู้โดยสารบรรจุผลไม้สดได้กล่องละ 10 กิโลกรัมต่อผู้โดยสาร 1 คน สามารถโหลดใต้ท้องเครื่องบินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมีสายการบินที่เข้าร่วมโครงการฯ คือ สายการบินไทยสมายด์ สายการบินนกแอร์  สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ และสายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยสามารถติดต่อขอรับกล่องบรรจุผลไม้ได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ทชร. ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566

โดย ทชร.เล็งเห็นความสำคัญของผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัด และมีความมุ่งมั่นในการเป็นศูนย์กลางในการขนส่งสินค้าทางอากาศ จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับหน่วยงานภาครัฐ และสายการบินที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการกระจายผลผลิต อันจะเป็นการช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายต่อไป โดยดำเนินกิจการงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)