ข่าวสังคม » มหกรรมเปิดบ้านอนุบาลยอดปัญญา วิชาการอนุบาลประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

มหกรรมเปิดบ้านอนุบาลยอดปัญญา วิชาการอนุบาลประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

7 เมษายน 2023
400   0

นายพิษณุ คามวาสี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ได้รับมอบหมายจากอนุกรรมการสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดประเทศไทย (ภาคเหนือ) ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม มหกรรมเปิดบ้านอนุบาลยอดปัญญาวิชาการ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดประเทศไทย (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

โดยมี ดร.สุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี

พร้อมด้วย ดร.สมบูรณ์  ธรรมลังกา ประธานที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 และประธานอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับ และนายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน ประธานคณะอนุกรรมการ สมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ประเทศไทย (ภาคเหนือ) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ภายในงานมีการแสดง ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย พิธีเปิดงานแบบยิ่งใหญ่อลังการ การแสดงขบวนแห่โล่รางวัลเกียรติยศ (Mini light and sound) การมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร รางวัลยอดปัญญาวิชาการแก่คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดประเทศไทย (ภาคเหนือ) ทั้ง 17 จังหวัด และคณะครู นักเรียน ที่ได้คะแนนสูงสุด และเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงาน ของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดประเทศไทย (ภาคเหนือ) ทั้ง 17 จังหวัด เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย (พื้นที่สันต้นเปา)