ข่าวสังคม » จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สบอ. 15 (เชียงราย) และ ทสจ.เชียงราย เปิดยุทธการเคาะประตู จับเข่าคุยชาวบ้าน เร่งแก้ปัญหาไฟป่า ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย

จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สบอ. 15 (เชียงราย) และ ทสจ.เชียงราย เปิดยุทธการเคาะประตู จับเข่าคุยชาวบ้าน เร่งแก้ปัญหาไฟป่า ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย

6 เมษายน 2023
164   0

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผอ.สบอ. 15 (เชียงราย) นายสมเกียรติ ปูกา ผอ.ทสจ.เชียงราย นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองเชียงราย ผู้แทน สจป.ที่ 2 (เชียงราย) กอ.รมน. ผู้แทน มทบ. ที่ 37 อบต.ห้วยชมภู แม่กรณ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปภ.ห้วยชมภู อีกทั้งผู้บริหาร สบอ. 15 (เชียงราย) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมวางแผนดับไฟป่า ณ ศูนย์ประสานงานป้องกันและดับไฟป่า อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) ณ สถานีควบคุมไฟป่าลำน้ำกก ผวจ.เขียงรายได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันสอดส่องและเป็นหูเป็นตา พร้อมแจ้งเบาะแสคนเผาป่า ซึ่งหากสามารถจับกุมดำเนินคดีได้ จะให้รางวัลผู้แจ้งเบาะแส 5,000 บาท และได้ปล่อยแถวกองกำลังผสม จำนวน 150 ราย เพื่อปฏิบัติการยุทธการเคาะประตูบ้าน จับเข่าคุยชาวบ้าน แก้ปัญหาไฟป่า ในพื้นที่ตำบลปห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย โดยได้สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับชาาวบ้าน ให้ตระหนักถึงอันตรายและภัยจากไฟป่า

ภาพ/ข่าว ชัยชาญ ไชยมั่น