ข่าวสังคม » ทิพยประกันภัย ร่วมสนับสนุน การประกวด Miss Teen Trans Thailand 2023

ทิพยประกันภัย ร่วมสนับสนุน การประกวด Miss Teen Trans Thailand 2023

6 เมษายน 2023
128   0

TIP Rainbow ประกันภัยที่เข้าใจความหลากหลาย โดย ทิพยประกันภัย ร่วมสนับสนุนการประกวด Miss Teen Trans Thailand ปีที่ 2  ซึ่งเวทีการประกวดนี้เป็นเวทีต้นแบบสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQ+ ที่มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ  อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของเยาวชนและเป็นการสนับสนุนการสร้างเวทีให้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่อีกด้วย  โดยบริษัทฯได้มอบแผนประกันภัย “TIP ด้วยรักตลอดไป” คุ้มครองอุบัติเหตุและภาวะโคม่าจากโรคร้ายแรง ให้กับผู้ได้รับตำแหน่ง Miss Teen Trans Thailand 2023 และมอบรางวัลพิเศษ TIP Rainbow TIKTOK Challenge รวม 3 รางวัล   ทุนประกันรวม 1,980,000 บาท  ณ คูณ โฮเทล สุขุมวิท