ข่าวสังคม » รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย “Kickoff หมวกกันน็อค”

รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย “Kickoff หมวกกันน็อค”

6 เมษายน 2023
168   0

พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อ.เมืองเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรม รณรงค์วัฒนธรรมความปลอดภัย “Kickoff หมวกกันน็อค” เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้รับบริการ สวมหมวกกันน็อค 100% มีทีมผู้บริหาร ทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ รวมถึงบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณถนนหน้าอาคาร 84 ปีอนุสรณ์ เริ่ม 1 เมษายน 2566 โฮงยาไทยเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100% สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่และซ้อนท้าย