ข่าวสังคม » โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมกับ ขนส่งจังหวัดเชียงราย มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมกับ ขนส่งจังหวัดเชียงราย มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน

24 มีนาคม 2023
201   0

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 66 แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ พร้อมด้วย แพทย์หญิงมารยาท พรหมวัชรนนท์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู และ
จากหน่วยงานสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย สำนักงาน
พมจ.เชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงราย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
จังหวัดเชียงราย และบริษัทกลางคุ้มครองผู้
ประสบภัยจากรถ จังหวัดเชียงราย ร่วมกันทำพิธีมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน (ซึ่งส่วนมากไม่สวมหมวกกันน็อค) ให้แก่ผู้พิการ จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมเสมพิ้งพวงแก้ว โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ภาพ:กังวาน ปริมา