ข่าวเทศบาล » ผู้ตรวจการแผ่นดิน รับข้อมูลการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครเชียงราย

ผู้ตรวจการแผ่นดิน รับข้อมูลการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครเชียงราย

2 มีนาคม 2023
95   0

นายวันชัย จงสุทธานามณี  นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย นายสมบุญ หิรัณยโชติ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย  ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูลกับทาง  นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมคณะ เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในการเดินทางมาศึกษาดูงาน “การพัฒนาเมืองเชียงราย ด้วยพลังการมีส่วนร่วมสู่ความยั่งยืน : กรณีการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” ที่มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้ดำเนินการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ มาอย่างต่อเนื่อง จนก่อเกิดมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ซึ่งมีพี่เลี้ยงอย่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้คำแนะนำเรื่องหลักสูตร ที่ผ่านมาสามารถเปลี่ยนเรื่องของภาระของผู้สูงอายุให้เป็นพลังได้ จากอดีตที่ลูกหลานเคยคิดว่า ผู้สูงอายุจะเป็นภาระ เมื่อมาเรียนที่มหาวิทยาลัย หรือไปตามศูนย์การเรียนรู้ของเทศบาลนครเชียงราย ที่อยู่ใกล้บ้านก็เปลี่ยนมาสร้างพลังให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงวัยมากขึ้นเรื่อยๆ คิดเป็น ร้อยละ 18 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ซึ่งเทศบาลนครเชียงราย สามารถดำเนินการเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีอย่างมากจากข้อมูลที่ได้รับ และสามารถปฏิบัติได้จริงจากหลักสูตรการเรียน และการติดตามข้อมูลหลังการพัฒนาเมืองของเทศบาลนครเชียงราย