ข่าว มร. ชร. » มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดงานวันราชภัฏ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดงานวันราชภัฏ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2 มีนาคม 2023
221   0

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดงานวันราชภัฏ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ในวาระครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ โดยกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร 51 รูป บริเวณภายในห้องประชุมใหญ่ พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ พิธีถวายราชสุดดี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และพิธีประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าดีเด่น และนักศึกษาดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย