ข่าว มร. ชร. » มร.ชร. จับมือพันธมิตรร่วมขับเคลื่อนงาน “Chiang Rai Fashion to the World แฟชั่นเชียงรายนักออกแบบผ้าล้านนาสู่สถาบันแฟชั่นระดับโลก”

มร.ชร. จับมือพันธมิตรร่วมขับเคลื่อนงาน “Chiang Rai Fashion to the World แฟชั่นเชียงรายนักออกแบบผ้าล้านนาสู่สถาบันแฟชั่นระดับโลก”

7 กุมภาพันธ์ 2023
242   0

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมแถลงข่าวและร่วมพิธีลงนาม MOU การดำเนินโครงการ Chiang Rai Fashion to The World โดย รศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุมแสนหวี หอประชุมใหญ่ มร.ชร. ในการนี้ รศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้กล่าวถึงการร่วมดำเนินการโครงการหลักในการแข่งขันในการสร้าง Designers และค้นหาคนรุ่นใหม่ที่จะช่วยพัฒนาผ้าไทยล้านนาโดยจะร่วมจัดทำโครงการ “Freshy Chiang Rai (Fabiric) Designer (FCFD)” ในการจัดงาน Chiang Rai Fashion to the World แฟชั่นเชียงรายนักออกแบบผ้าล้านนาสู่สถาบันแฟชั่นระดับโลก ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นการค้นหานักออกแบบแฟชั่นน้องใหม่โดยสมัครเข้าร่วมโครงการระหว่างเดือน ก.พ. – มี.ค. 2566 เปิดรับสมัคร จำนวน 200 ท่าน นักออกแบบรุ่นใหม่ที่สนใจสามารถสมัครได้ตามช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้แก่ Facebook เว็บไซต์ แอปพลิเคชันไลน์ โดยจัดการประกวด ระหว่างวันที่ 12 – 14 ส.ค.2566 ชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาท

การดำเนินโครงการ Chiang Rai Fashion to The World ครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นด้วยสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงรายร่วมกับการท่องเที่ยงแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเชียงราย และบริษัท วัฒนกูล กรุ๊ป จำกัด ผนึกความร่วมมือระหว่างพันธมิตรทางการท่องเที่ยวในหลายภาคส่วน และได้รับความร่วมมือจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ชมรมแฟชั่นล้านนา เทศบาลตำบลแม่สาย

การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นช่องทางหนึ่งในการดึงนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศที่มีศักยภาพเดินทางมาท่องเที่ยวเชียงรายมากขึ้น และเป็นโอกาสในการสร้างรายได้หมุนเวียนทางการท่องเที่ยวรวมถึงกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนในจังหวัดเชียงรายได้อีกทางหนึ่ง