ข่าวเทศบาล » “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” คำขวัญวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566

“ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” คำขวัญวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566

7 กุมภาพันธ์ 2023
126   0

นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธาน พร้อมด้วยประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหาร นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการ คณะครูโรงเรียนในสังกัด สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย ร่วมโครงการอบรมพัฒนาวิชาชีพครู สังกัดเทศบาลนครเชียงรายและพิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์เนื่องในพิธีวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมมอบรางวัลครูดีเด่นประจำปี 2566 ณ อาคารเจียงแสน ศูนย์ประชุมนครเชียงราย