ข่าวสังคม » สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน สานต่อแนวพระราชดำริฯ

สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน สานต่อแนวพระราชดำริฯ

24 มกราคม 2023
295   0

เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย และนายพิษณุ คามวาสี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ได้มีการขยายผล สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน สานต่อแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการ เพื่อสร้างความมั่นคง ทางอาหารอย่างต่อเนื่อง ครู พี่เลี้ยงและนักเรียนสายชั้นปฐมวัย ช่วยกันรดน้ำ ดูแลกำจัดวัชพืชแปลงผัก ในกิจกรรม “ชุมชนชาวประชา ร่วมปลูกผัก ปลูกรักกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย” เรียนรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือน  ช่วยกันสร้างสังคม ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย