ข่าวเทศบาล » เทศบาลนครเชียงราย เป็นเจ้าภาพจัดงาน “สภากาแฟ” ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลนครเชียงราย เป็นเจ้าภาพจัดงาน “สภากาแฟ” ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566

5 มกราคม 2023
105   0

วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย โดยเทศบาลนครเชียงราย เป็นเจ้าภาพ จัดกิจกรรมการพบปะหารือข้อราชการ “สภากาแฟ” ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพบปะหารือข้อราชการระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนฯโดยมี นายสมหวัง  บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน และในการนี้เทศบาลนครเชียงรายได้เชิญสื่อมวลชนทุกแขนงมาร่วมงาน และได้มอบของขวัญปีใหม่ ให้แก่สื่อมวลชนทุกท่านที่มาร่วมงาน อีกด้วย ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย